×
जनप्रतिनिधि
फोटो नाम थर पद ईमेल फोन नं शाखा अहिलेको स्थान
साङ्बु लामा [email protected]
कार्यालय बाहिर
FAQ गुनासो